K1 Sport

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Regulamin określa zasady dokonywania zwrotów zakupionych produktów w sportowym sklepie internetowym.

1.2. Przed dokonaniem zwrotu prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami.

2. Prawo do Zwrotu Produktu

2.1. Klient ma prawo do zwrotu produktu zakupionego w sklepie internetowym w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki.

2.2. Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty nieużywane, w oryginalnym stanie i opakowaniu, z kompletnym zestawem metek i etykiet.

3. Wyłączenie Zwrotów Produktów Personalizowanych

3.1. Produkty personalizowane, wykonane na indywidualne zamówienie Klienta, nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Dotyczy to w szczególności produktów z nadrukowanymi nazwiskami, numerami, logo lub innymi elementami wskazanymi przez Klienta.

3.2. W przypadku wątpliwości co do statusu personalizacji produktu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta przed dokonaniem zakupu.

4. Procedura Zwrotu

4.1. Aby dokonać zwrotu, Klient zobowiązany jest zgłosić chęć zwrotu poprzez formularz zwrotu dostępny na stronie internetowej sklepu.

4.2. Po zatwierdzeniu zgłoszenia zwrotu przez Biuro Obsługi Klienta, Klient otrzyma szczegółowe instrukcje dotyczące przesłania produktu.

4.3. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient, chyba że zwrot jest wynikiem pomyłki sklepu lub wady produktu.

5. Zwrot Płatności

5.1. Po otrzymaniu i pozytywnej weryfikacji zwracanego produktu, sklep dokona zwrotu płatności w ciągu 14 dni roboczych.

5.2. Zwrot płatności zostanie dokonany tą samą metodą, jaką użyto do pierwotnej transakcji, chyba że strony ustalą inaczej.

6. Reklamacje

6.1. W przypadku otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

6.2. Reklamację należy zgłosić poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie sklepu, opisując szczegółowo wadę lub niezgodność produktu.

6.3. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszych krokach.

7. Kontakt W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zwrotów lub reklamacji, prosimy o kontakt ze sklepem. Dane kontaktowowe znajdują się w zakładce “Kontakt”.

8. Postanowienia Końcowe

8.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej sklepu i będą obowiązywać od momentu ich publikacji.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.05.2024.