Producenci
Promocje
Jako spodnie dresowe COMPETITION 2.0
Jako spodnie dresowe COMPETITION 2.0
119,00 zł 99,00 zł
szt.
Jako bluza z kapturem STRIKER 2.0
Jako bluza z kapturem STRIKER 2.0
189,00 zł 159,00 zł
szt.
Jako spodnie wyjściowe STRIKER 2.0
Jako spodnie wyjściowe STRIKER 2.0
139,00 zł 119,00 zł
szt.
Jako bluza dresowa STRIKER 2.0
Jako bluza dresowa STRIKER 2.0
129,00 zł 109,00 zł
szt.
Jako bluza treningowa STRIKER 2.0
Jako bluza treningowa STRIKER 2.0
149,00 zł 129,00 zł
szt.
Jako spodnie treningowe ACTIVE
Jako spodnie treningowe ACTIVE
129,00 zł 109,00 zł
szt.
Jako bluza STRIKER 2.0
Jako bluza STRIKER 2.0
139,00 zł 119,00 zł
szt.
Jako kurtka ortalionowa STRIKER 2.0
Jako kurtka ortalionowa STRIKER 2.0
199,00 zł 169,00 zł
szt.
Jako spodnie treningowe ACTIVE
Jako spodnie treningowe ACTIVE
99,00 zł 85,00 zł
szt.
Jako polo STRIKER 2.0
Jako polo STRIKER 2.0
125,00 zł 105,00 zł
szt.
Jako spodenki PROFI
Jako spodenki PROFI
89,00 zł 75,00 zł
szt.
Program lojalnościowy

WPROWADZENIE

Program lojalnościowy opracowany został z myślą o naszych klientach, jako forma podziękowania za zaufanie, jakim nas obdarzają każdego dnia. Można z niego skorzystać po zarejestrowaniu w sklepie internetowym k1sport.pl. Pozwala on na gromadzenie punktów, które są przyznawane za wszystkie zakupy w sklepie (internetowym lub stacjonarnym w Miszewku). Klienci, którzy przystąpili do programu mają dzięki niemu możliwość:

 • uzyskania dodatkowych rabatów kwotowych, których wysokość zależy od wartości zakupów dokonywanych w sklepie oraz liczby zgromadzonych w programie punktów,

 • wzięcia udziału w Specjalnych, punktowych akcjach promocyjnych,

 • otrzymania zniżek, bonów i gratisów dostępnych tylko dla Uczestników programu.

 

§1. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy - program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na rabaty kwotowe, zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 2. Klient - osoba dokonująca zakupów w internetowym lub stacjonarnym (w Zabrzu) sklepie k1sport.

 3. Organizator - firma MAXIMA SPORT, ul. Plac Wolności 6, 41-800 Zabrze. 

 4. Punkty - punkty przyznawane na zasadach określonych w §4 niniejszego Regulaminu.

 5. Akcje specjalne – akcje promocyjne prowadzone przez Organizatora polegające na premiowaniu dodatkowymi punktami, np. zakupów wybranych produktów lub kategorii produktów, zakupów dokonanych w określonym przez Organizatora czasie, zakupów za określoną przez Organizatora kwotę minimalną, zapisanie się do newslettera, wystawienie opinii itd. Punkty naliczane są przez Organizatora po spełnieniu warunków określonych w regulaminie danej akcji.

 6. Formularz zgłoszeniowy – formularz rejestracji w sklepie, znajdujący się na stronie: k1sport.pl Zawiera on dane osobowe osoby rejestrującej się, a tym samym przystępującej do Programu. Utworzenie konta poprzez prawidłowe uzupełnienie formularza oraz wyrażenie wymaganych zgód oznacza też wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.

 7. Uczestnik programu - Klient, który prawidłowo zarejestrował się w sklepie i aktywował swoje konto, klikając w link aktywujący.

 8. Katalog nagród - wszystkie towary aktualnie dostępne w ofercie sklepu, z wyłączeniem produktów wyprzedażowych.

 9. Produkty – odzież, obuwie, akcesoria piłkarskie, piłki oraz sprzęt treningowy oferowany w sklepie piłkarskim k1sport.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania Programu lojalnościowego – określa zasady jego funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika programu. Opisane w nim zostały zasady przyznawania punktów, sposoby ich wykorzystania oraz inne korzyści związane z uczestnictwem w Programie.

 2. Organizatorem programu jest MAXIMA SPORT, ul. Plac Wolności 6 ,41-800 Zabrze.

 3. Program lojalnościowy opiera się na zasadach sprzedaży premiowej i skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych klientów sklepu k1sport, robiących zakupy zarówno za pośrednictwem platformy internetowej k1sport.pl jak i osobiście, w sklepie stacjonarnym znajdującym się w Zabrzu.

 4. W ramach Programu Uczestnik za swoje zakupy w sklepie otrzymuje punkty i gromadzi je na swoim koncie klienta. Zebrane w ten sposób punkty, zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie, może wykorzystać, by obniżyć koszt kolejnego zamówienia.

 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

 6. Prawo do korzystania z konta, a w szczególności do wymiany punktów na rabaty, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

 

§3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w internetowym lub stacjonarnym sklepie piłkarskim k1sport w Zabrzu oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w niniejszym Regulaminie.

 2. Uczestnikiem programu automatycznie staje się osoba, która dokonała rejestracji w sklepie.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem sklepu i Regulaminem Programu Lojalnościowego oraz akceptacji ich treści w celu rejestracji w sklepie oraz przystąpienia do Programu.

 4. W przypadku użytkowników rejestrujących się w sklepie po 1 czerwca 2020 roku rejestracja w sklepie jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją warunków Regulaminu Programu.

 5. Użytkownicy sklepu zarejestrowani przed dniem 1 czerwca 2020 o uruchomieniu Programu zostaną poinformowani drogą e-mailową oraz w postaci komunikatu pojawiającego się tuż po zalogowaniu do konta.

 6. Użytkownicy sklepu zarejestrowani przed uruchomieniem Programu, którzy nie chcą być jego uczestnikami, proszeni są o wysłanie prośby o deaktywację lub anonimizację swojego konta w ciągu 30 dni od daty uruchomienia Programu. Brak takiej wiadomości jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Programu.

 7. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

 8. Uczestnik zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych osobowych. Może tego dokonać w dowolnym momencie, po zalogowaniu się do swojego konta lub kontaktując się z Organizatorem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie przekazania informacji o zmianie danych, takie jak np. opóźnienie w realizacji zamówienia.

 9. Sklep nie ma obowiązku informowania klientów o nieprawidłowo wypełnionych danych.

 10. Wszystkie informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną, komunikatów wyświetlanych Klientowi po jego zalogowaniu do sklepu lub w zakładce „Program lojalnościowy” na stronie internetowej sklepu k1sport.

 11. Dołączenie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie jego trwania, warunkiem jest posiadanie aktywnego konta użytkownika sklepu.

 12. Rezygnacja z członkostwa w Programie jest jednoznaczna z chęcią usunięcia lub anonimizacji konta użytkownika.

 

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Za każdy zakup dokonywany w naszym sklepie Uczestnikowi naliczane są Punkty. Informacja o ich ilości, która zostanie doliczona za konkretne zakupy, widoczna jest w koszyku pod listą znajdujących się w nim produktów („Za to zamówienie otrzymasz... punktów.”).

 2. Punkty przyznawane są w następujący sposób: za każde 10 złotych brutto wydane w sklepie internetowym lub stacjonarnym na zasadach określonych w Regulaminie, przyznawany jest 1 punkt. Każde 1000 punktów odpowiada rabatowi w wysokości 10%.

 3. Punkty naliczane są od faktycznie zapłaconej kwoty brutto Produktów – punkty nie są naliczane od kwoty naliczonych rabatów, zniżek, przecen lub rabatu kwotowego wynikającego z wykorzystania dotąd zgromadzonych punktów.

 4. Punkty nie są naliczane od kosztów przesyłki.

 5. Organizator może przyznawać dodatkowe punkty za uczestnictwo w Specjalnych Akcjach promocyjnych, w tym np. za udział w konkursach, wystawianie opinii o produktach lub za zapisanie się do newslettera, na zasadach określonych w regulaminie danej promocji.

 6. W ramach Programu mogą również zostać przyznane Uczestnikowi inne korzyści, np. bony, zniżki, gratisy lub szczególne oferty cenowe lub produktowe.

 7. Żadne zniżki, promocje, bony nie łączą się ze sobą, chyba że co innego wynika z regulaminu danej oferty promocyjnej.

 8. Punkty przyznawane są od momentu uruchomienia Programu lojalnościowego lub od chwili zarejestrowania się Uczestnika w sklepie, jeśli rejestracja nastąpiła po 1 czerwca 2020r.

 9. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie. Następuje to po realizacji zamówienia, za które zostały te punkty naliczone. Punkty zapisywane są na koncie użytkownika sklepu, założonym podczas rejestracji. Aktualny stan konta sprawdzić można w dowolnym momencie po zalogowaniu na swoje konto, w zakładce „program lojalnościowy”.

 10. Przyznane punkty mogą nie być natychmiast dostępne do wykorzystania, co jest uzależnione od czasu przetwarzania ich przez system.

 11. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczeń punktów prosimy zgłaszać pisemnie na adres: sklep@k1sport.pl najpóźniej 30 dni od daty ostatniego zakupu, przedstawiając odpowiednie paragony/rachunki/faktury. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni. W przypadku braku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń, rozumiane jest to jako akceptacja aktualnego stanu konta.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wcześniej przyznanych Uczestnikowi punktów w przypadku, gdy odstąpi on od umowy, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli. Ta sama procedura znajdzie zastosowanie w przypadku wykrycia prób nadużyć lub błędnego zaksięgowania dokonanych transakcji.

 

§5. ZASADY WYKORZYSTYWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty mogą zostać wykorzystane jedynie podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym k1sport.pl.

 2. Klient może wymienić punkty na rabat kwotowy na zakup dowolnych towarów z oferty sklepu, z wyłączeniem produktów objętych wyprzedażą.

 3. Po zalogowaniu do sklepu, system automatycznie rozpoznaje czy Użytkownik jest Uczestnikiem Programu. Po pozytywnej weryfikacji, w karcie produktów spełniających warunek z pkt. 2, poza ceną wyrażoną w złotówkach pojawia się też informacja o jej równowartości w przeliczeniu na punkty.

 4. Warunkiem uzyskania rabatu kwotowego jest uzbieranie przez uczestnika określonej liczby punktów, zgodnie z postanowieniami §5 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

 5. Wymiana punktów na rabat kwotowy na zakupy możliwa jest, gdy stan konta wynosi minimum 1000 punktów, co odpowiada równowartości 10%.

 6. Warunkiem skorzystania z rabatu kwotowego jest również brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.

 7. W przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. 4 i 6 niniejszego paragrafu, w koszyku, pod listą produktów pojawi się komunikat: „W zamówieniu możesz wykorzystać.... punktów. Twoje zamówienie może być obniżone o.... PLN brutto. Czy chcesz zapłacić punktami? <Zapłać punktami>”.

 8. Uczestnik dokonując zakupu ma możliwość, a nie obowiązek skorzystania z przysługującego mu rabatu kwotowego.

 9. Uczestnik potwierdza chęć wykorzystania punktów na etapie koszyka poprzez kliknięcie w przycisk „zapłać punktami”. Zmiana tej decyzji możliwa jest jedynie do momentu zatwierdzenia formy płatności.

 10. Podczas płatności punktami wartość zamówienia zostaje pomniejszona poprzez naliczenie rabatu kwotowego na pozycje spełniające warunek opisany w §5 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Niezależnie od wartości punktów odpowiadającej cenie towarów, maksymalny rabat obniża wartość zamówienia do 0,01 zł za każdy wybrany przez Klienta artykuł-nagrodę. Punkty zostają automatycznie odjęte z konta Uczestnika, natomiast zapłata kwoty przedstawionej w podsumowaniu koszyka (minimalnie 0,01 zł za każdy Produkt) następuje w jednej z akceptowanych przez Organizatora form płatności (gotówka, karta, przelew, BLIK).

 11. Rabat kwotowy nie pomniejsza kosztów dostawy.

 12. Towar zakupiony za punkty wysyłany jest za pośrednictwem wybranej przez klienta formy dostawy, której koszt pokrywa zamawiający.

 13. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę ani na jakikolwiek inny środek płatniczy.

 14. Przeniesienie Punktów na innego Uczestnika programu nie jest możliwe, chyba że Organizator dopuści taką możliwość w trakcie obowiązywania Programu lojalnościowego.

 15. Czas realizacji zamówienia jest zgodny z Regulaminem Sklepu. W przypadku braku wybranego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a punkty, za które został nabyty, zostaną zwrócone, by Klient mógł dokonać innego wyboru.

 16. Towary mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.

 17. Powołując się na treść art. 21 ust. 1 pkt. 68 „ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (stan prawny na 1 stycznia 2018), zwolnione od podatku są nagrody, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • nagroda stanowi premię za udział w sprzedaży premiowej,

  • jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 10000 zł,

  • nagroda nie jest związana z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie stanowi przychodu z tej działalności.

   Innymi słowy, maksymalna liczba punktów, które mogą być jednorazowo wykorzystane, a nagroda w ten sposób otrzymana jest wolna od podatku, to 1000 punktów (równowartość 10%).

 18. W przypadku, gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku.

 19. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

 

§6. WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są na 12 miesięcy.

 2. Wygaśnięcie Punktów nastąpi w dniu zakończenia programu oraz w momencie anonimizacji lub usunięcia konta Użytkownika sklepu.

 

§7. ZWROT, WYMIANA LUB REKLAMACJA PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH Z WYKORZYSTANIEM PUNKTÓW

 1. Uczestnictwo w programie nie narusza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów prawa, w szczególności tych wynikających ze statusu konsumenta w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

 2. W przypadku zwrotu produktów (odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), za które przyznane były wcześniej punkty, sklep piłkarski k1sportzastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej za te produkty punktów. W przypadku zwrotu tylko części pełnowartościowych produktów objętych jedną transakcją, nastąpi ponowne przeliczenie salda i anulowanie jedynie części punktów odpowiadających wartości zwracanych produktów.

 3. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres: sklep@k1sport.pl. Zasady jej składania zostały opisane na stronie sklepu (kliknij tutaj)

 4. W przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Organizator uwzględniając reklamację nie dokonuje przeliczenia punktów. Użytkownik zachowa punkty uzyskane przez zakupie reklamowanego produktu.

 

§8. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu przesyła na adres sklep@k1sport.pl stosowne oświadczenie. Rezygnacja z programu jest jednoznaczna z usunięciem lub anonimizacją konta użytkownika sklepu.

 2. Zakończenie uczestnictwa z programie jest jednoznaczne z utratą wszystkich zgromadzonych i niewykorzystanych do tego czasu punktów.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa, w przypadku wykrycia próby nadużycia. Jest to jednoznaczne z usunięciem lub anonimizacją konta Uczestnika Programu.

 4. Usunięcie lub anonimizacja konta użytkownika nie oznacza całkowitego usunięcia wszystkich jego danych z bazy sklepu. Całkowite usunięcie danych możliwe jest najwcześniej po upływie 6-go roku od dnia realizacji jego ostatniego zamówienia (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze danych).

 

§9. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poza. 1000) oraz Rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby prowadzenia Programu i wypełnienia postanowień Regulaminu.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: MAXIMA SPORT, ul. Plac Wolności 6, 41-800 Zabrze. 

 3. Dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa podmiotu, adres, adres e-mail i numer telefonu osoby kontaktowej, NIP/PESEL) będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym, realizacji zawartych umów kupna-sprzedaży oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie rejestracji, a tym samym w momencie przystąpienia do Programu lojalnościowego.

 5. Administrator może korzystać z różnych usług specjalistycznych wykonywanych przez Podwykonawców, np. do wysyłki towarów zamówionych przez Uczestników, wysyłki drogą elektroniczną informacji handlowych oraz informacji o Programie. Podwykonawcy otrzymają wówczas dostęp do danych tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych im w ramach Programu zadań i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania programu lojalnościowego, jednak nie krócej niż okres 6 lat od daty realizacji ostatniego zamówienia. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych.

 8. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@k1sport.pl

 

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub składania zamówienia. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika osobom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez wybraną przez Uczestnika firmę kurierską.

 

§11. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

 1. Program lojalnościowy wchodzi z życiem 1 czerwca 2020r. Okres jego trwania nie jest określony.

 2. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć program. O takiej decyzji uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni drogą e-mailową, co nie nastąpi nie później niż 30 dni przed zakończeniem Programu.

 3. Informacja o terminie zakończenia Programu Lojalnościowego zostanie również zamieszczona na stronie k1sport.pl z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem.

 4. Uczestnicy mogą wymieniać punkty na rabaty kwotowe tylko do terminu określonego jako dzień zakończenia Programu. Po tym terminie nie będzie to możliwe.

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej k1sport.pl. Uczestnicy programu będą o nich powiadomieni również drogą elektroniczną lub w postaci komunikatów widocznych po zalogowaniu do sklepu. Zmiana uważana będzie za potwierdzoną, jeśli przez 30 dni od dnia jej ogłoszenia, Uczestnik programu nie wypowie swojego uczestnictwa

 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Bestsellery
Komin UKS Brasil
Komin UKS Brasil
25,00 zł
szt.
Wlepki MKS Śląsk Świętochłowice
Wlepki MKS Śląsk Świętochłowice
1,00 zł
szt.
Komin Promotor Zabrze
Komin Promotor Zabrze
25,00 zł
szt.
Kubek Sparta Zabrze
Kubek Sparta Zabrze
15,00 zł
szt.
Maseczka Promotor Zabrze
Maseczka Promotor Zabrze
15,00 zł
szt.
Koszulka z numerem UKS Brasil
Koszulka z numerem UKS Brasil
55,00 zł
szt.
Magnes Sparta Zabrze
Magnes Sparta Zabrze
6,00 zł
szt.
Magnes MKS Śląsk Świętochłowice
Magnes MKS Śląsk Świętochłowice
6,00 zł
szt.
Bluza z kapturem Promotor Zabrze
Bluza z kapturem Promotor Zabrze
65,00 zł
szt.
Brelok Promotor Zabrze
Brelok Promotor Zabrze
12,00 zł
szt.
Koszulka NMC Górnik Zabrze męska
Koszulka NMC Górnik Zabrze męska
35,00 zł
szt.
Koszulka NMC Górnik Zabrze damska
Koszulka NMC Górnik Zabrze damska
35,00 zł
szt.
Koszulka Legea Girona
Koszulka Legea Girona
79,00 zł
szt.
Spodenki Legea Monaco
Spodenki Legea Monaco
31,90 zł
szt.
Mini koszulka Sparta Zabrze
Mini koszulka Sparta Zabrze
17,00 zł
szt.
Koszulka Legea Monaco MC
Koszulka Legea Monaco MC
39,00 zł
szt.
AGUILA GOL 821 CZARNY TURF
AGUILA GOL 821 CZARNY TURF
189,00 zł
szt.
Spodnie długie Joma Championship VI
Spodnie długie Joma Championship VI
119,00 zł
szt.
Bluza Legea Caracas Uragano
Bluza Legea Caracas Uragano
119,00 zł
szt.
Kurtka ortalionowa Joma Alaska
Kurtka ortalionowa Joma Alaska
75,00 zł
szt.
Plecak Joma Mochila
Plecak Joma Mochila
105,00 zł
szt.
Brelok Sparta Zabrze
Brelok Sparta Zabrze
12,00 zł
szt.
Komina Sparta Zabrze
Komina Sparta Zabrze
25,00 zł
szt.
Worek Berlin MKS Zaborze Zabrze
Worek Berlin MKS Zaborze Zabrze
19,00 zł
szt.
Koszulka Promotor Zabrze
Koszulka Promotor Zabrze
35,00 zł
szt.
Buty damskie adidas Broma czarne EH2260
Buty damskie adidas Broma czarne EH2260
269,00 zł
szt.
Skarpetki Joma Premier
Skarpetki Joma Premier
29,00 zł
szt.
Proporczyk Promotor Zabrze
Proporczyk Promotor Zabrze
35,00 zł
szt.
Wlepki Promotor Zabrze
Wlepki Promotor Zabrze
1,00 zł
szt.
Spodnie długie Joma Freedom
Spodnie długie Joma Freedom
109,00 zł
szt.
Plecak Helsinki Sparta Zabrze
Plecak Helsinki Sparta Zabrze
55,00 zł
szt.
Plecak Nairobi Promotor Zabrze
Plecak Nairobi Promotor Zabrze
55,00 zł
szt.
Wlepki Pogoń 1945 Zabrze
Wlepki Pogoń 1945 Zabrze
1,00 zł
szt.
SUPERCOPA TOP 902 BIAŁY FIRM GROUND
SUPERCOPA TOP 902 BIAŁY FIRM GROUND
300,00 zł
szt.
Magnes NMC Górnik Zabrze
Magnes NMC Górnik Zabrze
6,00 zł
szt.
Koszulka Legea Atene ML Uragano
Koszulka Legea Atene ML Uragano
69,00 zł
szt.
Bluza na zamek Promotor Zabrze
Bluza na zamek Promotor Zabrze
65,00 zł
szt.
Proporczyk Sparta Zabrze
Proporczyk Sparta Zabrze
35,00 zł
szt.
AGUILA GOL 906 CZERWONY ARTIFICIAL GRASS
AGUILA GOL 906 CZERWONY ARTIFICIAL GRASS
189,00 zł
szt.
Zegar 40cm Promotor Zabrze
Zegar 40cm Promotor Zabrze
55,00 zł
szt.
NERKA 4F
NERKA 4F
49,99 zł
szt.
Bluza Sparta Zabrze
Bluza Sparta Zabrze
69,00 zł
szt.
Magnes MKS Zaborze Zabrze
Magnes MKS Zaborze Zabrze
6,00 zł
szt.
Plecak Tokyo Promotor Zabrze
Plecak Tokyo Promotor Zabrze
39,00 zł
szt.
Komplet Joma Zamora V
Komplet Joma Zamora V
169,00 zł
szt.
Koszulka polo Sparta Zabrze
Koszulka polo Sparta Zabrze
49,00 zł
szt.
Magnes MKS Pogoń Ruda Śląska
Magnes MKS Pogoń Ruda Śląska
6,00 zł
szt.
Bluza MKS Pogoń Ruda Śląska
Bluza MKS Pogoń Ruda Śląska
69,00 zł
szt.
Bluza Joma Winner
Bluza Joma Winner
89,00 zł
szt.
NUMER-10 PRO 904 ROYAL ARTIFICIAL GRASS
NUMER-10 PRO 904 ROYAL ARTIFICIAL GRASS
260,00 zł
szt.
Magnes ŁTS Łabędy
Magnes ŁTS Łabędy
6,00 zł
szt.
Plecak Rio MKS Pogoń Ruda Śląska
Plecak Rio MKS Pogoń Ruda Śląska
39,00 zł
szt.
Crocs Crocband brudny róż 11016 6PH
Crocs Crocband brudny róż 11016 6PH
199,00 zł
szt.
Magnes APN Olimpia
Magnes APN Olimpia
6,00 zł
szt.
Piórnik MKS Zaborze Zabrze
Piórnik MKS Zaborze Zabrze
45,00 zł
szt.
Koszulka UKS Brasil
Koszulka UKS Brasil
35,00 zł
szt.
Koszulka męska Joma fitness do biegania
Koszulka męska Joma fitness do biegania
109,00 zł
szt.
Jako spodnie treningowe ACTIVE
Jako spodnie treningowe ACTIVE
99,00 zł 85,00 zł
szt.
Proporczyk Śląsk Świętochłowice
Proporczyk Śląsk Świętochłowice
35,00 zł
szt.
Kubek Promotor Zabrze
Kubek Promotor Zabrze
15,00 zł
szt.
AGUILA 821 CZARNY FIRM GROUND
AGUILA 821 CZARNY FIRM GROUND
189,00 zł
szt.
Wlepki MKS Zaborze Zabrze
Wlepki MKS Zaborze Zabrze
1,00 zł
szt.
Kubek ŁTS Łabędy
Kubek ŁTS Łabędy
15,00 zł
szt.
Worek Berlin Sparta Zabrze
Worek Berlin Sparta Zabrze
19,00 zł
szt.
Brelok MKS Śląsk Świętochłowice
Brelok MKS Śląsk Świętochłowice
12,00 zł
szt.
Wlepki Sparta Zabrze
Wlepki Sparta Zabrze
1,00 zł
szt.
Plecak Tokyo MKS Zaborze Zabrze
Plecak Tokyo MKS Zaborze Zabrze
39,00 zł
szt.
Szorty Legea Corsa
Szorty Legea Corsa
44,90 zł
szt.
Brelok MKS Pogoń Ruda Śląska
Brelok MKS Pogoń Ruda Śląska
12,00 zł
szt.
Wlepki MKS Pogoń Ruda Śląska
Wlepki MKS Pogoń Ruda Śląska
1,00 zł
szt.
Spodenki Joma Toledo
Spodenki Joma Toledo
39,00 zł
szt.
Wlepki ŁTS Łabędy
Wlepki ŁTS Łabędy
1,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl